If you want to be a part of our team, we are waiting for your application.

Servo Motor Test Processes

Servo Motor Test Processes

27.01.2017

Our company started to work on industrial servo motors in 2011 with the receipt of Ministry of Industry approved R & D Center Certificate. After the first TÜBİTAK Teydeb project on the servomotor, 12 different power level motor designs were obtained in 4 different body types. Some of the series production activities related to the motors have been completed, and the preliminary series production motors have been given to the various companies in the company as well as to the friendly establishments close to the company and the field performances have been monitored. After the engines have successfully passed the initial tests, external purchases for existing power have been completely stopped and servomotors produced by the engine division have begun to be used. In the first half of 2016, the automation department used 55 engines and has not had any negative feedback until now. In addition, the first engine sold out to Varinlioglu Company 's Bashir Bey. In the near future, mass production studies of high power and high efficiency engines which are the continuation of the first engines will be started and both the company needs will be met and the product family will be expanded for sale.

 

 

Firmamızın 2011 yılında Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi Sertifikası alması ile birlikte endüstriyel servo motorlarla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Servomotor konusunda yapılan ilk TÜBİTAK Teydeb projesi sonrası 4 farklı gövdede 12 farklı güç seviyesinde motor tasarımı elde edilmiştir. Motorlarla ilgili seri üretim çalışmalarının bir kısmı tamamlanmış ve ön seri üretim motorlar hem firma içerisinde çeşitli noktalara hem de firmamıza yakın olan dost kuruluşlara verilerek saha performansları izlenmiştir. Motorların ilk testlerden başarıyla geçmesi sonrası mevcut güçler için dış satın almalar tamamen durdurularak, motor bölümünün ürettiği servo motorlar kullanılmaya başlanmıştır. 2016 yılı ilk yarısında otomasyon bölümü 55 adet motor kullanmıştır ve şimdiye kadar herhangi bir olumsuz geri dönüş olmamıştır. Ayrıca dışarıya satılan ilk motor Varinlioğlu Firması’ ndan Beşir Bey’ e olmuştur. İlerleyen süreçte ilk motorların devamı niteliğinde olan yüksek güçlü ve yüksek verimli motorların seri üretim çalışmalarına başlanacak ve hem firma ihtiyaçları karşılanacak hem de satış için ürün ailesi daha da genişletilmiş olacaktır.