Arge Merkezi

Arge Merkezi

43 yılı aşkın işleme tecrübesine sahip Akım Metal, Tuzla–İstanbul’daki işletmesinde beyaz eşya, otomotiv ve endüstriyel motor sektörlerine metal işleme ve metal enjeksiyon ile parça imalatı yapmaktadır. 17 Ekim 2011 tarihinde kurulan AR-GE merkezi'nin amacı, teknoloji üretebilme yeteneği kazanmaktır. 2015 yılı için AR-GE Merkezleri arasında performans kriterlerine göre ilk üç firma ile 15 farklı sektöre göre en iyi performans değerlendirmesi yapılmıştır. Tüm AR-GE Merkezleri arasında ilk üçü Arçelik, Kordsa ve Tofaş oluştururken, AKIM METAL A.Ş. Makine ve Teçhizat olarak belirlenen sektörde en iyi AR-GE Merkezi ödülünü almıştır. Bu da AR-GE çalışmaları konusunda kısa sürelerdeki başarıların önemli bir sonucu olarak Bakanlıkça tescil edilen önemli bir gösterge olmuştur.

Önce bilimsel bilgiyi ürüne dönüştürme yeteneği olan tasarım teknolojisi kazanılmakta ve tasarlanan ürünün üretilebilmesi ancak Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretim teknolojisi elde edildiğinde mümkün olabilmektedir. Akım Metal AR-GE merkezi, Otomotiv, Beyaz Eşya, Sağlık Endüstrisi, Led Aydınlatma ürünleri taleplerini karşılayan, AR-GE çalışmalarının sayılarının arttırılmasına ve özgün projeler üretilmesine yönelik çalışmalar yapmıştır. Geliştirilen Kalıp, Talaşlı İmalat ve Metal Enjeksiyon gibi konular üzerinde kazanılan deneyimlerin üretilen parçaların birleştirilmesi yoluyla oluşturulacak mekanizmalı ürünlere aktarılmasıyla AR-GE çalışmaları bu dönemlerde daha da yoğunlaşmıştır.

Yeni bir ürün üretmek ve pazarda farklılaşmak için araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini arttırmak ve AR-GE’ ye yatırım yapmak gerekmektedir. Bu konuda Akım Metal A.Ş. bünyesinde yapılan yoğun çalışmalar dış pazarlara açılımlarda önemli bir etken olmuş ve yıllar içerisinde şirketin ihracatları da takdir edilecek düzeylere ulaşmıştır. Tüm bu gelişmeler yapılan Ar-Ge çalışmaları ile kazanılmış başarılar olarak görülmektedir. AR-GE Merkezi Belgesi alınması ile birlikte İşletmede proje hazırlama ve özellikle Teydep‘e proje verme kültürü önemli boyutta gelişmiştir. Bu konuda şirket tarafından organize edilen yeni projeler devreye alınmıştır. Santez projeleri de merkezimiz için önemli bir yer teşkil etmektedir. AR-GE Merkezi kurulduktan sonra birçok üniversite ile ortak proje çalışmalarına başlanmış ve hâlâ devam etmektedir. Bunların dışında bir kısım Üniversite Öğretim Üyesi olan hocalarıyla da proje bazlı olarak çalışılmakta ve danışmanlık hizmetleri alınmaktadır. Yapılan bu projeler sayesinde ilk ürünler ve markalar oluşmaya başlamış, Medikal sektör, sanayi motorları ve led aydınlatmada markalar oluşturulmuştur. Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescilleri ile ürünler koruma altına alınmaya çalışılmıştır. AR-GE projelerinin tanıtımı için, yurtiçi ve yurtdışı fuar çalışmalarına başlanmış ve bu konularda ileriye dönük stratejiler benimsenmiştir.